Persondata

Persondatapolitik

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan Pistache indsamler og behandler dine personoplysninger.

 

Dataansvarlig

Det er den dataansvarliges ansvar at sikre at du får de korrekte oplysninger omhandlende brugen af dine personoplysninger og at dine rettigheder angående dine peronoplysninger er respekteret til det yderste.

Den juridiske enhed som er ansvarlig for sikker behandling af dine personoplysninger er:

Pistache
Rungsted havn 36
2960 Rungsted
Tlf. 23385431
pistache@pistache.dk

CVR-nr: 29615578 

Hvilke personoplysninger indsamler vi og hvorfor?

Vi indsamler dine personoplysninger i forbindelse med at du lægger en ordre over webshoppen, ringer til butikken, tilmelder dig vores kundeklub eller skriver dig op til vores nyhedsbrev. Disse personoplysninger er givet til os med dit samtykke. Personoplysningerne er: navn, e-mail, adresse, mobilnummer og kontooplysninger. 


Vi bruger informationerne til:

* Til at behandle din ordre og levere de varer du har bestilt.
* Til at give dig fordele gennem vores kundeklub.
* Til at sende dig nyhedsbreve i tilfælde af at du har bedt om dette. 


Vi behandlerne dine personoplysninger baseret på disse scenarier:

* At du har givet os dit fulde samtykke.
* Hvis det er nødvendigt for at vi kan overholde en retslig forpligtelse fx i henhold til bogføringsloven.
* For at kunne sende dig nyhedsbreve, foretage kreditvurdering og tilbyde dig en effektiv kundeservice.

 Hvor lang tid opbevarer vi dine personoplysninger?

* I forbindelse med levering af vore varer vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 6 år efter afslutning af kundeforhold jf. Bogføringsloven, med mindre end at der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.

 
Hvad er dine rettigheder angående dine personoplysninger?

Som kunder har du følgende rettigheder:

* Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
* Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
* Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
* Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.* Du har ret til at indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du har altid mulighed for at afmelde et nyhedsbrev eller anden kommunikation modtaget via e-mail/sms ved at anvende afmeldingslinket direkte i udsendelsen. Herudover kan du gøre brug af dine rettigheder ved at sende en mail ti