DET TROR VI PÅ….

 

Er bæredygtighed og mode konfliktende ”begreber”??? – et spørgsmål, der ikke entydigt lader sig besvare… Med belysning af temaet på nærværende blog er det vores hensigt at grave dybere i emnet – og, forhåbentligt, komme svaret på det indledende spørgsmål nærmere…. Står bæredygtighed og mode i kontrast til hinanden….

 

FØRST LIDT FAKTA

 

Faktum er at modebranchen er en af de mest ressourcekrævende industrier i verden, hvilket, selvklart, virker negativt ind på miljøkontoen. Af den årsag er der, ikke mindst fra politisk hold, fokus på at få implementeret bæredygtige initiativer i hele værdikæden, fra første til sidste led, fra produktion til detailhandel til slutbruger.

 

Faktum er at mode er en, for mange internationale økonomier, grundlæggende central vigtig indtægtskilde, hvorfor det naturligvis vil betyde, at eventuel implementering af fordyrende reguleringer i bæredygtigheden og økologiens tegn, som juridisk stadfæstes, ikke kan undgå at have økonomiske implikationer, da en miljøvenlig produktionstilgang, alt andet lige, er dyrere end konventionel produktion.

 

Faktum er at branchen oplever at efterspørgslen efter modedesigns, der er produceret efter bæredygtige principper, er kraftigt tiltagende; et signal som branchen ikke kan sidde overhørigt, og derfor bliver nødt til at forholde sig til. Forbrugeradfærdsanalyser bekræfter med al tydelighed denne forbrugertrend, der i øvrigt, af fremtidsforskere vurderes ikke at være af forbigående karakter.

 

Faktum er også, hvis branchen upåagtet fortsætter konventionel produktion og ikke imødekommer og agere i overensstemmelse med de ændrede præmisser, som fremtiden bringer, vil branchen,

som direkte konsekvens af miljøbelastningen, før eller siden, opleve en ressourceknaphed, der vil afstedkomme prisstigninger. Med andre ord, det er en forudsætning for branchens overlevelse og eksistens er at der in koopereres bæredygtige principper… fra A til Z. Sum a summarum, indgreb eller ej, branchen imødeser under alle omstændigheder øgede produktionsomkostninger.

 

Faktum er desværre også at bæredygtig produktion i dag, er forbundet med større ressourceforbrug end konventionel produktion og derfor er mere miljøbelastende end konventionel produktion. Dog er bærdygtigt frembragt tøj mindre miljøskadeligt i afskaffelsesprocessen end tøj produceret efter konventionelle principper. Ergo, kan man fristes til at sige, at miljøgevinsten, når slutregnskabet over bæredygtig vs konventionel produktion gøres op, er så som så……

 

 

TILBAGE TIL DET INDLEDENDE SPØRGSMÅL

 

Hvor vidt er mode og bæredygtighed modstridende begreber ?? svaret er ikke entydigt. Grundlæggende er produktion og deraf forbrug, - i særdelehed overforbrug, - miljøstridigt. I det omfang, der implementeres bæredygtige initiativer i hele værdikæden, vil det naturligvis virke positivt ind på miljøkontoen – og alt tyder på at branchen, ikke mindst som konsekvens af efterspørgslen, har forstået budskabet og fortløbende omstiller til grønne produktion. Dog må forudsætningen for at hele regnestykket skal gå op være at ressourceforbruget ved bæredygtige produktionsprincipper også gøres mindre ressourcetunge, således at miljøbelastningen ligeledes begrænses …. svaret på hvordan det lader sig gøre, overgår dog vores forstand…. Så det må du søge andetsteds ….

 

Mode og bæredygtighed synes i lyset af, at modebranchen de seneste år har implementeret en grønne adfærd at være blevet mindre konfliktende – om begreberne ad åre bliver ”rigtig gode venner” det får stå hen i det uvisse…

 

Vores holdning er dog, er ansvaret for miljøets beskaffenhed ikke entydigt kan placeres hos modebranchen. Vi bærer alle, lige fra produktionsenheder til detailhandel til du og jeg, en del af ansvaret for en grønnere fremtid.  

 

Alt tyder, som nævnt på, at modebranchen er begyndt at parere bæredygtighedens ordre, og at der er fokus på at få tilvejebragt og implementeret miljørigtige initiativer. Det giver selvfølgelig god mening, at den gode sag løftes, der hvor miljøbelastnings-”kilden” har sit udspring. Men hvis vi, du og jeg, samtidig agere og disponere kritisk og ud fra en grundlæggende filosofi forankret i en vilje til at gøre en positiv forskel for miljøet, begynder det at bonne positivt i det store regnskab – også selvom din ”indsats” måske synes lille… men mange bække små….

 

Hos os oplever vi helt klart at den tidligere omtalte ny forbrugertrend har fået fat. Vores kunder har fået større fokus på ”grønne alternativer” og udviser en større parathed til, at prioritere produkter, der er produceret efter mindre miljøbelastende principper . Det hilser vi på alle måder stort velkommen.

 

Vi gerne være med til at sætte nye standarder for miljøvenlig adfærd, derfor gennemfører vi fortløbende tiltag, i bæredygtigheden- og miljøets navn. F.eks. er det kun til vores webforsendelser, at vi benytter plast – i butikken får vores kunder deres køb pakket ind i genanvendeligt papir og pakket i papirsposer, ligeledes frembragt efter miljøvenlige principper. Vi forholder os kritisk til vores leverandører og stiller krav om at bæredygtighed også er på deres agenda – og de, der kan dokumentere dette, ja, dem byder vi især hjertelig velkommen på vores hylder.

 

 

DET TROR VI PÅ….

 

Modebrands, der ikke omstiller til bæredygtig produktion, vil med al sandsynlighed imødese en svær tid, - en tid hvor deres eksistens vil være truet pga. faldende afsætning.

 

Det er evident at modebranchens overlevelsesstrategi derfor må være; ”at designe kvalitetsprodukter, ud fra bæredygtige principper, som har minimal miljøbelastning. Produkter i sunde materialer med lang levetid, som er nemme at genanvende og som giver value-for-money”

 

Hos os gælder value-for-money-strategien også. Vi tror på at vi som detailhandler, har en moralsk og etisk pligt til:

 

1: ikke at oversælge,

2: at rådgive og vejlede kunden til at træffe valg ud fra et princip om multianvendelighed,

3: at aflæse vores kunders stil og behov og herudfra hjælpe og inspirere til køb, der giver mening for den enkelte, KØB, DER BLIVER BRUGT….

 

Det er vores nemlig erklærde mål; vores vision:

 

  • at være en af de mange bække små
  • at gøre en forskel og være et godt eksempel i en god sags tjeneste
  • at animere dig til at forbruge med omtanke…